Home Personatges i jocs Descàrregues Premsa Enllaços

 Aprovat pel comissariat del Tricentenari  i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

TERMES

CONDICIONS

Condicions

Aquesta web pertany a Josep Soler i Casanellas, d'ara endavant JSC, i el seu accés i utilització està subjecta a l'acceptació i compliment dels termes i condicions que s'exposen a continuació.

JSC, ha dedicat tot el seu esforç per assegurar que la informació continguda al seu web d'Internet sigui veraç i correcta en el moment de la seva inclusió. Tanmateix, prega seves disculpes en cas que de forma inadvertida puguin produir errors en el seu contingut.

JSC, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions en la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquesta.

La Web de JSC, té per única finalitat facilitar al públic informació relativa a les activitats socials i mercantils realitzades per aquesta persona i en concret tràmit la Compañía de Servicios empresariales Solca, sl. Que té el domicili a 08870 Sitges, Plaça de l'Ajuntament, 2 1-2, CIF B64979131, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 23-12-2008 al full 372810, foli 210, tom 40922.

L'accés a la Web i qualsevol ús de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui els realitza.

JSC, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que puguin derivar-se per l'accés o ús d'informació. JSC, no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o el contingut de tots els articles inclosos en el seu web siguin exactes o complets, ni tampoc es compromet a l'actualització de la informació continguda en la mateixa.

Qualsevol referència en la web de JSC, a qualsevol producte, servei, procés, enllaç hipertext, o qualsevol altra informació en què es ludeixi al nom comercial i marques de fabricants, subministradors i tercers en general no constitueix o implica necessàriament respatller, patrocini, o recomanació per part de JSC.

Drets de propietat intel · lectual

Els drets de propietat intel · lectual i qualssevol altres drets sobre el material contingut en aquesta web pertanyen a JSC, que es regeixen per la normativa espanyola vigent en el moment de la seva inclusió en aquesta web. Els visitants podran utilitzar còpies dels documents i informació continguts en aquesta web amb fins exclusivament privats i domèstics. Qualsevol reproducció i utilització de còpies amb finalitats diferents està expressament prohibit.

Totes les denominacions, marques, logotips i dissenys gràfics dels productes i serveis que apareixen en aquesta web són propietat de JSC, i no poden ser utilitzats sense l'autorització prèvia i expressa de JSC.

El visitant d'aquesta web que faciliti qualsevol tipus d'informació a JSC a través del web, ja siguin dades, suggeriments, plans, idees, conceptes, experiències, tècniques, comentaris, preguntes o respostes, accepta que aquesta informació no sigui confidencial i que per tant JSC posseeix drets de caràcter il · limitat per usar o no usar, distribuir o no distribuir, reproduir o no reproduir, i revelar o no revelar aquesta informació de la forma i manera que JSC pugui considerar apropiat, sense que això generi dret a indemnització o compensació ni reconeixement de la seva font.

Exclusió de responsabilitat pel lloc web

    * Aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs externs. Quan feu vincles, el lloc web extern pot aparèixer com una pantalla completa (en aquest cas, haurà d'utilitzar el botó de tornada a la pàgina anterior del seu navegador per tornar al nostre lloc web) o com un quadre dins d'aquest lloc ( en aquest cas, podrà tornar a aquest lloc fent servir els botons de navegació del quadre). Si apareix un lloc web extern dins del quadre d'aquest lloc, això persegueix únicament facilitar la navegació de tornada al nostre lloc web i no indica cap responsabilitat per la nostra part respecte al lloc extern, encara que sigui propietat i estigui sota gestió d'una altra empresa de JSC . Aquests vincles s'ofereixen per ajudar a trobar de forma ràpida i fàcil els llocs web, serveis i productes pertinents que puguin ser d'interès per a vostè. Li correspon a vostè decidir si aquests serveis i productes són adequats per als seus fins. JSC no respon pels propietaris i operadors d'aquests llocs web ni dels productes i serveis que subministren i els continguts dels seus llocs web i no presta ni formula cap mena de garantia o manifestació ni assumeix cap responsabilitat al respecte (inclosa la responsabilitat derivada de que el contingut d'un lloc web extern al que remeti un vincle d'aquest lloc violi els drets de propietat intel · lectual de tercers).

   * Totes les dades i indicacions oferts en aquest lloc web són de caràcter general i no s'ha de basar en ells per adoptar cap decisió. JSC procura assegurar-se que la informació continguda en el lloc web sigui correcta en el moment de la seva inclusió, però no garanteix la seva correcció. JSC no serà responsable dels actes que vostè pogués adoptar basant-se en aquestes dades i indicacions ni de les pèrdues i perjudicis que pogués sofrir per la seva realització.

   * JSC es reserva el dret a controlar la informació transmesa o rebuda a través dels fòrums oferts. JSC podrà revisar, retirar i bloquejar d'una altra manera, a la seva exclusiva discreció i sense previ avís, els materials col · locats.

   * Si en alguna part d'aquest lloc se li oferís l'oportunitat d'incorporar a un fòrum o llegir el seu contingut, tingui en compte que les comunicacions exposades en ells reflecteixen les opinions de les persones que les van col · locar i no les de JSC. JSC no assumeix cap responsabilitat per l'exposat pels usuaris del fòrum i vostè no haurà d'utilitzar per col · locar, carregar o transmetre d'una altra manera informació o imatges difamatòries, que vulnerin el dret a la intimitat o siguin il · legals per qualsevol altre motiu.